Úvod   Nízkoenergetická koncepce RD

Nízkoenergetická koncepce RD

Již od začátku přípravy projektu Pod Úvalskou cestou i během realizace výstavby byl kladen velký důraz na to, aby rodinné domy byly nízkoenergetické a svým novým majitelům přinášely kvalitní bydlení, které jim bude zároveň šetřit náklady na provoz domu, jeho vytápění a ohřev TUV.

Toho bylo docíleno vhodným osazením projektu do území obce. Dále byly rodinné domy na pozemcích rozmístěny co nejpříhodněji vůči světovým stranám, byly použity kvalitní stavební materiály a systém řízeného větrání s rekuperací teplého vzduchu, respektující nejnovější poznatky v oblasti úspor energií a vnitřního mikroklimatu. Tento způsob bydlení se díky osvětě a požadavkům klientů stává typem zdravého a na energii nenáročného bydlení, které po celou dobu své životnosti šetří náklady na vytápění a ohřev vody.

Instalací jednotky řízeného větrání s rekuperací teplého vzduchu zn. Atrea bylo dosaženo:

 • krytí potřeby tepla pro vytápění celého objektu
 • úspora až 90 % nákladů na větrání
 • vyloučení vzniku plísní
 • účinné letní noční „předchlazení“ interiéru
 • vyloučení všech rizik rozvodů teplovodního topení
 • společným potrubním systémem se v domě rozvádí teplonosné médium (cirkulační vzduch) zároveň se vzduchem větracím, případně i s chlazením
 • dokonalou cirkulací využívá objemu vzduchu v celém domě
 • využití všech energetických zisků v domě z provozu domácnosti pro předehřev větracího vzduchu
 • dokonalou cirkulací využívá objemu vzduchu v celém domě
 • samostatné ploché vzduchotechnické rozvody vestavěné do podlah vylučují přenos hluku mezi místnostmi a jsou jednoduše čistitelné
 • zamezuje vzniku kondenzátu na oknech