Úvod   O Škvorci

O Škvorci

O Škvorci

Škvorec je městečko založené v roce 1497 a leží 5 kilometrů východně od Prahy. Je držitelem statusu „Městys“. V současné době zde žije asi 1.200 obyvatel, ale díky neustálému rozvoji se se jejich počet rozrůstá. Poloha obce bude vyhovovat těm z Vás, kteří nechtějí žít v ruchu velkoměsta, ale přitom chtějí mít vše při ruce. Historicky je Škvorec zajímavé místo s bohatou historií. V minulosti plnil úlohu zejména jako důležitá dopravní trasa a kulturní a společenské centrum. To vše především díky mnoha významným obyvatelům škvoreckého zámku. Do dnešních dnů se dochoval původní zámek a katolický i evangelický kostel. Byla dokončena výstavba plynofikace, kanalizace a čističky odpadních vod a městského vodovodu.

Škvorecký zámek

Z hluboké historie

Obec Škvorec se připomíná v písemných dokumentech poprvé k roku 1279. Zakladatelem a zřejmě i stavitelem škvoreckého zámku, který je ale výslovně doložen až k roku 1404, byl pravděpodobně významný dvorský a zemský úředník Domaslav. V druhé polovině 14. století vlastnili škvorecký zámek pražští Olbramovicové. Stavebně historický rozbor dochovaných zbytků zámku ve Škvorci prokázal, že kolem r. 1400, Olbramovici zámecký areál podstatně rozšířili a obohatili o o další objekty. Čeněk z Klištejna, další významný majitel Š kvorce, byl původem purkrabím na Pražském hradě, následně pak vyšehradským purkrabím a řadu let až do své smrti zastával úřad královského prokurátora (1457 – 1481). Novým pánem Škvorce se stal v roce 1522 Zikmund Smiřický ze Smiřic, který staré nevyhovující objekty, nacházející se na zámku, přestavěl kolem roku 1545 na reprezentativní renesanční zámek. Při této rozsáhlé přestavbě vybudoval pravděpodobně kolem téměř pravidelného obdélníkového nádvoří západní křídlo zámku s arkádami budovu při východní straně nádvoří a také ostatní starší části tohoto objektu upravil v renesančním slohu. Panství Smiřických se stalo těžištěm budoucího vévodství Albrechta z Valdštejna. Budoucí generál císařského vojska však škvorecký majetek rodu Smiřických dlouho nedržel, neboť je po bitvě na Bílé hoře předal roku 1623 císařskému místodržícímu Karlu z Lichtenštejna., v jehož rodu se tento majetek udržel až do převratu ve 20. století. Poslední významnou osobou na škvoreckém zámku byla Marie Terezie – kněžna Savojská rozená Lichtenštejnská, která bydlela takřka půl století v severní částí zámku (1729 – 1772). Poté zámek spustl tak, že byl pokládán za zříceninu. Proto došlo v letech 1860 – 1864 k rozebrání nejvíce poškozených částí a v jejích místech byla postavena místní škola. V 17. století byl ve Škvorci postaven zámecký pivovar který až do roku 1986 sloužil jako skladovna.